چهار شنبه, 25 فروردین 1400

نمایشگاه ها

برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی


تقویم نمایشگاهی

فرصت
سرمایه گذاری و
مشارکت

پروژه هتل

و فروشگاه

فوق برنامه ها

برگزاری برنامه های متنوع در اوقات خارج از تقویم نمایشگاهی


کنسرت و ...

فوق برنامه ها


نمایشگاه بین المللی کاسپین افتخار دارد به موازات اجرای تقویم نمایشگاهی و به منظور بکارگیری ظرفیت های موجود خود در جهت ارائه هرچه بیشتر خدمات مختلف در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به مردم شریف استان زنجان ، در راستای مثوبات مسئولین محترم استان زنجان ، امکانات خود را به برگزاری و اجرای رویدادها ، مراسم ، همایش ها و کنسرت ها به مناسبت های گوناگون اختصاص دهد.
بدیهی است مدیریت نمایشگاه مقدم کلیه متقاضیان محترم را جهت بازدید از فضاهای موجود نمایشگاه و تنظیم تقویم برگزاری مراسم و برنامه های مورد نظر خود ، گرامی میدارد.